గసగసాలు శరీరానికి ఎంత ఉపయోగకరమో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

* poppy seeds Contain Protein And Dietary Fibre.It Has Key Vitamins Like Vitamin A, C, E, K, Riboflavin, Folate, Thiamine, Pantothenic Acid, Niacin And Minerals Like Iron, Magnesium, Copper, Calcium, Phosphorus, Zinc, Selenium And Manganese.

* As Said, poppy seeds Are A Great Source Of Insoluble Fiber.They Aid Digestion.

It Also Treats Conspiration.* poppy seeds, If Taken Along With Sugar And Coconut, Treats Mouth Ulcers And Improves Oral Health.

* poppy seeds Do Contain Electrolytes And Carbohydrates.Therefore, They Boost Up Energy Levels In Your Body.

* Copper And Calcium Are Present In A Great Measure In poppy Seeds.For That Reason, It Is A Great Food For Bone Health.

* These seeds Contain Oleic Acid Which Can Regulate Your Blood Pressure.It Can Treat Hypertension.

* poppy seeds Carry Zero Cholesterol.They Also Help In Reducing Bad Cholesterol Levels.

* poppy seeds Should Be Taken With Milk If You Want To Cure Sleeplessness.These seeds Reduce The Cortisol Hormone Effect.

* Many Researches Have Proved That poppy seeds Are Helpful In Treating Infertility In Both Men And Women.* poppy seeds Have Noscapine Effect, A Drug Which Is Used In Cancer Treatment.

Our Very Own Indian Researchers Have Stated That poppy seeds Can Prevent Cancer For Real.Other benefits : * Can Dissolve Kidney Stones.

Read More

* Moisturises The Skin.* Treats Acne.

* Stimulate Hair Growth.* Analgesic Effects.

Read More

* Improves Thyroid Function.

Hurricane Leaves Cuba With Complete Blackout

11 Soldiers Killed, 50 Civilians Missing In Burkina Faso Convoy Attack

Hurricane Warning Extended As Florida Braces For Potentially Devastating Ian

వారం రోజుల్లో డార్క్ స‌ర్కిల్స్‌ను మాయం చేసే సూప‌ర్ ఆయిల్ ఇదే!

ఎంత ప్ర‌య‌త్నించినా హెయిర్ ఫాల్ ఆగ‌ట్లేదా..? అయితే ఈ హెర్బ‌ల్ ప్యాక్ మీకోస‌మే!

array(4) { [0]=> int(12) [1]=> int(31226) [2]=> int(31224) [3]=> int(31221) } Posts categoryid===

పూజా హెగ్డే మస్తీ ఫొటోస్